Zelený chodníček - svah pod venkovní pracovnou

Svah pod venkovní pracovnou byl oset luční směsí Zelený chodníček. Obsahuje mnoho kvetoucích rostlin s poetickými českými jmény - viz přesné složení.

S loukou je třeba mít trpělivost, květů se dočkáme až na jaře přespříštího roku. Příští vegetaci zatím porostou jen kořínky bylin a trav a nad zemí jen plevel. Ten budeme sekat, aby klíčící rostlinky nezadusil.

Výhodou zeleného chodníčku je, že dle způsobu údržby může připomínat buď vyšší trávník či kvetoucí louku.

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi