Profil týmu

Proč jsme se zapojili do projektu?

Jsme přesvědčeni, že svět může být lepší místo k životu. Proč nezačít na školní zahradě? Každý z nás tam nachází něco svého: architekt možnost netradičního přístupu, šanci vytvořit něco mentálně i manuálně; pro zahradníka je to možnost změnit pohled ostatních na smysl zahrady; pro výtvarníka je zahrada nekonečný kreativní prostor; pro naše děti místo ke zkoumání a k hrám. A pro všechny místo, kam se budeme rádi vracet.

Iva Hoffmannová

iva.hoffmannova@volny.cz

+ 420 736 176 261

 • iniciativa, komunikace s rodiči,
 • příprava grantové žádosti,
 • příprava dokumentace

Jiří Hušek

jhusek@volny.cz

 • zpracování projektové dokumentace

Roman Plischke

roman.plischke@softbooks.cz

 • finance,
 • zástupce v SRPŠ 

Markéta Vondrášková

marketa.kalfirtova@seznam.cz

 • zpracování participativní části a vzdělávací části
 

Markéta Kudláčová

marketa.kudlac@gmail.com

 • grafický design

Petr Štindl

petest@seznam.cz

 • odborné arboristické
 • konzultace a práce,
 • dodavatel části dětského hřiště pro družinu

Karolína Houdková

kaa.houdkova@gmail.com

 • webové stránky projektu

Ivana Černohousová

 • účetnictví projektu,
 • administrace grantů
 

Za školu se na koncepci aktivně podílejí

Jana Kindlová,

Jiřina Štichová

Petra Šubrtová

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi