Adopce herních a zahradních prvků

Pokud máte z přeměny zahrady radost tak jako my a chcete finančně či jiným způsobem

přispět, máme pro vás zajímavou možnost: adopce herních a zahradních prvků

Smysl adopce:

Cílem adopce zahradních prvků je získat prostředky na pokračování víceletého projektu.

Pravidla:

Libovolnou peněžní částku můžete darovat na již vybudovaný prvek nebo prvek, který se realizuje v blízké budoucnosti. Pak může být vaše jméno, budete-li chtít, uvedeno přímo na předmětu, na který jste přispěli.

Uvedené částky jsou pouze pro orientaci, na kolik přijde prvek pořídit, nebo nás již stál, není nutné si lámat hlavu s nedostupností celkové sumy, důležité je alespoň symbolicky přispět.

 Peníze pošlete na účet SRPŠ 2100897416/2010. Pro identifikaci platby použijte formulář nebo nám  pošlete e-mail se jménem, částkou a adoptovaným prvkem.  Nakládání s finančním darem je možné kontrolovat prostřednictvím členských schůzí spolku SRPŠ Na Okraji při ZŠ Petřiny sever.

Na darovanou částku můžeme uzavřít darovací smlouvu.

Přispět je možné i jinou formou, např závaznou účastí na další brigádě dobrovolníků, vyrobením / dodáním prvku, obstaráním grantu, další nápady podpory vítány.

Kontaktní osoba: Roman Plischke, roman.plischke@softbooks.cz

Adoptované prvky:

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi