Zahradní pravidla

Nakládání s organickými odpady

Tráva, listí, ostříhané části bylin, vytrhaný plevel, zbytky zeleniny, popel z ohniště (bez hřebíků) patří do KOMPOSTU. Materiál se letos sype DO LEVĚ KOMORY, co nejvíce dozadu k plotu a nahoru na hromadu.

Větve ze stromů, větvičky z keřů DO PLOTU Z VĚTVÍ, podle množství se buď zastrkávají pod dráty, které přidržují kůly ke kovovému plotu, na vrch již vyrobeného plotu nebo, je-li jich více, je možné pokračovat v plotu dále, kůly jsou připraveny na místě (další pod stříškou za zahradním domkem). Větve se skládají na sebe a hutní (sešlapávají), pak je třeba mít vázací drát a kůly pevně přichytit v polovině výšky a nahoře.

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi