Úvodní slovo

Pražská základní škola Petřiny – sever má zcela výjimečnou zahradu, a to nejen díky své velké rozloze, ale také díky členitému profilu a blízkosti lesa. Koncept zahrady však odpovídá době svého vzniku, takže není využitá tak, jak bychom si představovali.

Proto vznikla iniciativa nás, rodičů, a vedení školy Krok ze školy do přírody, která realizuje postupnou přeměnu školní zahrady v zelenou učebnu. Neznamená to, že se budou učit děti číst a psát na zahradě... znamená to, že se školní zahrada upraví tak, aby se dal život zahrady pozorovat. Zahrada jako živá didaktická pomůcka – pozorování procesů zažitých přímo, od střídání ročních období, fází dne a noci, koloběhu vody, recyklace bioodpadů jako smrt a znovuzrození, biodiverzity živočichů ve vztahu k rostlinným druhům. Střídání charakteru prostředí jako světlo/stín, vlhko/sucho, úkryt/volný prostor, sledování migračních tras na bohatém rozhraní... obnovit vztah ke kulturní krajině pozitivně ovlivněné člověkem od pěstební zahrady, po sad vysokokmenů s ukázkou typických ovocných druhů a starých odrůd a květnou loukou určenou ke kosení.

Nedílnou součástí je i rekreační vyžití, hra pod širým nebem, svoboda volného pohybu se zdravým množstvím rizika, komunitní setkávání i reprezentace školy v rámci konání akcí. Proto bude součástí zahrady také volnočasové hřiště pro družinové děti. Vznikne zde také amfiteátr pro zahradní slavnost, kterou škola tradičně pořádá na konci školního roku.

Zahrada tak bude rozdělena do pomyslných zón dle charakterů – přírodní, užitková, servisní a manipulační, rekreační, herní, společenská a meditační.

Plánování a realizace

Unikátní je způsob projektování, kdy celý projekt vzniká procesem veřejného plánování. Je to forma komunitního plánování na principu sousedství, tedy neanonymního zapojení těch, kteří místo skutečně v daném čase obývají a užívají ho – žáci, učitelé, družina i rodiče.

Jako „vedlejší produkt“ přeměny zahrady tak vzniká sousedská komunita rodin, pedagogů a také spřízněných duší z jiných škol a školek s podobnými záměry.

Přeměna zahrady je financována společně ze zdrojů SRPŠ, školního rozpočtu, grantů a soukromých donátorů. Máte nápad, jak zajistit další finance? Dejte nám vědět, dobrých nápadů není nikdy dost.

Rámcová studie proměny školní zahrady byla prezentována na Valné hromadě SRPŠ, konané dne 13. 10. 2015. Prvky jsou detailněji  popsány ve zprávě včetně způsobu realizace a financování. Studii zvětšíte kliknutím. Zpráva je k dispozici v PDF.

Přidejte se k nám!

Pokud se vám náš záměr líbí, připadá vám smysluplný a chtěli byste se na něm podílet, kontaktujte nás. Oceníme jakoukoliv reakci, nápad, nabídku spolupráce a nebo jen projev podpory.

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi