Ptačí budky na školní zahradě

17. 3. 2016 jsme s ornitologem Petrem Voříškem (ČSO) vyvěsili 14 ptačích budek na školní zahradě. Dle jeho odborných rad, pod vedením tatínka Jiřího Hoffmanna, děti z 1. B, 2. C, 3. C a 5. C ptačí obydlí vyrobili ve školní dřevodílně. Materiál zaplatilo SRPŠ z grantu na ochranu životního prostředí získaného od hlavního město Prahy. Umístění na stromy předcházel poutavý výklad o ptačích obyvatelích (viz níže podrobné informace), rozbor „matrace“ z používané budky na třešni a instrukce k umístění. Poté skupinky dětí (1. B, 2. C a 5. C) se žebříky s aktivní pomocí Petra Voříška a rodičů Jiřího Mušky, Petra Tomana a Jiřího Hoffmanna vyrazily k vybraným stromům vyvěšovat.

Tím úkol zdaleka nekončí. Děti si zakreslí umístění budek do plánku zahrady a budou pozorovat, které budky budou obydleny, kým, jakou přinášejí ptačí rodiče potravu a kolik. Pan ornitolog přislíbil prohlídku zabydlených budek v květnu a počátkem června.

Věříme, že kvalitní a dobře umístěné budky budou záhy obydleny a umožní žákům zajímavá pozorování.

Fotogalerie z výroby ptačích budek

Fotogalerie z věšení budek s ornitologem

Galerie budek

 

Poznámky k výkladu -  pro ty, co chtějí vědět víc

Proč to děláme

Budky vyvěšujeme, protože v krajině i městě mizí přirozené hnízdní dutiny. Hospodářský les je lesem jen podle jména, jde o produkční plantáže na dřevo, tvořené stejnověkými jedinci několika druhů. Skutečný les roste jen místy, na územích požívajících různého stupně ochrany (národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní památka) a i tam jen zřídka bez zásahů člověka-hospodáře. V zahradách se většinou ovocné stromy vyskytují ve formě zákrsků či vůbec. Staré ovocné stromy na školní zahradě jsou světlou výjimkou.

Kdy vyvěšovat

Je dobré vyvěsit budky již na podzim. Např. sýkorky v nich přespávají a pak na jaře jsou již na ně zvyklé a v budce zahnízdí.

Ochrana před predátory

Plechový kryt vletového otvoru brání jeho rozšíření datlem či strakapoudem, který vyzobe mláďata a ještě trvale znehodnotí budku. Zevnitř, pod vletovým otvorem, je umístěna laťka, aby kočka či kuna obtížněji dosáhla na ptáčata. Proto také umisťujeme budky dále od větve.

Obyvatelé

V zahradě byly vyvěšeny budky pro sýkory koňadry, menší druhy sýkor (modřinka, uhelníček…), lejsky a špačky. Mohou je využívat i jiné druhy: netopýři, plši, myšice, sršni a čmeláci.

Vhodné umístění

Ptáci mají svá teritoria, snažíme se tedy, aby se nepřekrývala - neumisťujeme stejný typ budek blízko sebe. Do budky nesmí pršet, proto jí nevěšíme otvorem na západ. Ze stejného důvodu má být přední strana spíše skloněná dolů. Budky jsme vyvěšovali cca 3m vysoko, a to kvůli vandalismu; ptákům níže (1,5-2m) pověšené budky

nevadí.

Údržba

Budky je třeba pravidelně kontrolovat, poškozené opravit, na podzim či v zimě vyčistit (proto mají odklápěcí přední stěnu). Vyndáním výstelky minimalizujeme výskyt parazitů a nestane se, že by zcela zaplněná budka přestala být obyvatelná.

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi