Proč přírodní zahrada?

Přírodní zahrada poskytuje prostor

  • pro získávání pracovních dovedností
  • pro pozorování vzájemných vztahů mezi organismy
  • pro ověřování teoretických informací z výuky
  • k mezipředmětovému využití
  • k uskutečňování projektového vyučování
  • k uskutečňování sezónních výstav pro sžívání třídních kolektivů
  • k odpočinku a relaxaci
  • k získávání návyku ohleduplného pobytu v přírodě i k práci jiných žáků

 

Příroda je zde:

  • místem výuky – zelené učebny splňují všechny základní podmínky běžné pro vyučování ve třídě (lavice, stoly, tabule), díky zvláštnímu prostředí žáci získávají větší inspiraci k učení

  • ukázkovým místem – přírodní prostory jsou k dispozici jako předměty zkoumání a pozorování (nástroje pro výzkum, stezky, vysvětlivky…)

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi