Význam volné hry

 Téma volné hry a jejího významu pro rozvoj dítěte a je výborně popsáno v publikaci Ministerstva životního prostředí: Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu od Elisabeth C. Gründler a Norberta Schäfra  (viz odkaz - celá publikace je ke stažení).

 Volná hra je zásadní nutnost pro rozvoj inteligence - dítě zkoumá své okolí a bez rušivých zásahů plní úkoly, které si samo zadalo, tak dlouho, dokud neztratí zájem.  Hra samotná je zároveň metodou, prostředkem, impulsem i odměnou. Při volné hře dítě posouvá samo sebe dál ve vývoji. V současném městě prostor pro volnou hru ubývá, aktivity dětí jsou redukovány na oplocená hřiště, která jsou sice bezpečná a přehledná, ale podněty k volné hře nenabízejí. Proto je nutné vytvářet prostor k volné hře cíleně -  členěním terénu, umožnit vytváření skrýší,  přizpůsobení stromů k lezení. Děti by měly mít příležitost hrát si s vodou, půdou, přírodními materiály.

Děti si hrají, jen pokud je dospělí nechají a dají jim inspirující prostor. Pokud si úkol zadaly samy, jsou schopny složitých úkonů a žádná námaha jim není dost velká. Dospělým to připadá někdy nesmyslné a zbytečné.  Děti potřebují stále nové výzvy, aby mohly vyzkoušet své síly a používat své smysly. Tyto výzvy a úkoly si kladou samy a jsou pak zcela pohlceny jejich řešením.

Připravit prostor pro volnou hru není nijak finančně náročné, jde jen o to, uvědomit si, co to dětem přinese a zvyknout si na fakt, že děti nepotřebují certifikované herní prvky, které jsou sice na první pohled atraktivní, ale dlouhodobě zájem dětí neudrží.   

Související odkazy

Odkazujeme na stránky Nadace Proměny

Britskou optikou - dětství v zajetí?

Richard Louv: Byli jsme posledními dětmi v lese?

Podle BBC mají dnešní děti málo času na hraní

Ken Finch: Děti potřebují riziko

Děti jsou fyzicky negramotné, tvrdí angličtí odborníci

Děti dříve a dnes. Jak se změnila hra a pobyt dětí v přírodě?

Proč je pro děti důležitý kontakt s přírodou?

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi