Výzkumné oblasti - konkrétní využití

Z dílčích kroků výuky vyplývá rozdělení zahrady do jednotlivých výzkumných oblastí. Ty mají rozdílnou odolnost – výzkumná oblast hraní je více zatěžována než výzkumná oblast prohlížení a to umožňuje dlouhodobě uchovat také křehké části přírodních prostor. Vytvořením přírodní zahrady chceme podpořit učitele v jejím využití k výuce, v hledání další inspirace.

hraní: přírodní herní prvky a materiály

 • dostatečně velký trávník k relaxaci, i praktickým činnostem – určování rostlin v souřadnicové síti

práce: záhony, údržba zahrady

 • Přístřešek - po deštích jsou venkovní lavičky mokré, i když je už hezky. Přístřešek rozšíří možnost dalšího využití - i mimoškolního.

 • Záhony jsou nejdůležitější. Když si děti vypěstují jedlou rostlinku, pochopí jak málo potřebují rostliny, aby nás i živočichy nasytily.

 • Pěstování zeleniny, její méně známé druhy a další jedlé rostliny.

 • Výuku cizího jazyka mohou ozvláštnit cizojazyčné popisky nářadí.
 • Malá políčka hospodářských rostlin - na ukázku i jako materiál ke zpracování zrna, slámy, lnu, semen.

 • Květiny pro krásu a k aranžování. Pěstované ze semen. Zahradní i plané.

 • Oddělení léčivých rostlin s popisky pro výuku přírodovědy, praktických činností, bioindikátory pro výuku chemie.

 • Budky a krmítka mohou děti vyrobit při praktických činnostech nebo s rodiči

 • Délkové a plošné míry - aby děti mechanicky nepracovali s nulami, ale dokázali si představit vypočítanou plochu. Lze využít rozměry dlaždic, obrubníků.

 • Na obnaženém půdním profilu se učí, čím se liší „barevné pruhy“ od usazených vrstev.

 • Jednoduchá meteorologická zařízení učí děti pravidelnému sledování, což vede k vytrvalosti, pečlivosti, odpovědnosti.

 • Ukazatele světových stran. Doplněné nadmořskou výškou, zeměpisnou délkou a šířkou, vzdálenostmi významných měst, míst.

prohlížení: louky, lesní porosty, tůňky, plochy nechané ladem

 • Každé dítě si za dobu školní docházky vypěstuje svůj stromek, silný jako palec. Uvidí kolik času a péče potřeboval. Děti pak jistě budou chránit vzrostlé velikány. Stromky si pak mohou vysadit na chalupě nebo prodat.
 • Mohou pozorovat vegetační množení keřů - například vrbové proutky v láhvi -  jak jim přibývají kořínky.
 • Poučení o původu potravin a ukázka kolika druhům může poskytnout potravu a životní prostor jediný strom.

 • Ukázka biotopů - v okolí školy máme les i rybník, trochu vzdálené. Louku ne.

 • Tůňka ukazuje bahenní a vodní rostliny, láká živočichy.

 • Estetická hodnota - téma pro výtvarníky (ZŠ Petřiny-Sever má výtvarné zaměření)
 • Divočina se starým dřevem a kamením - zde přežívají ještěrky, hadi, brouci, ježci. Kromě počátečního zřízení bez další údržby.

 • Louka určená k pozorování a výzkumu i jako námět k malování. Je potřeba ji pravidelně kosit.

 • Včelí úl opravdu nezvažujeme, můžeme lákat včely samotářky do „hmyzího hotelu

chápání: ekosystém, odpadové hospodářství, vnímání času v přírodě

 • Hliniště nebo velké pískoviště, které bude zároveň sloužit i družině, se používá k modelaci krajiny, simulaci eroze ...

 • Kompost je nezbytný, děti na něm pochopí koloběh látek v přírodě, naučí se správně zacházet s odpady. Lze zde pozorovat půdní bezobratlé

 • Užitková voda - použití vody z vodovodu k zálivce je neekologické a neekonomické. Dešťovou vodu je třeba získávat z každé stříšky (i střechy školy). Umožní pochopení hodnoty vody a nutnosti jejího hospodárného využívání.

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi