Volnočasové hřiště

  Na závěr školního roku 2015/2016 byl vybrán hodnotící komisí      ateliér Strašné dítě pro realizaci volnočasového hřiště. Hodnotící      komise je složená ze zástupců školy, SRPŠ a realizačního týmu Krok      ze školy do přírody. Herní prvky ateliéru Strašné dítě jsou      vtipné, výtvarně invenční, převážně ze dřeva a dalších přírodních      materiálů. Původní záměr byl, aby ateliér celé hřiště nejen      navrhl, ale také realizoval a zajistil nezbytnou certifikaci.


     Během prázdnin a začátkem školního roku se uskutečnilo několik      schůzek a postupně vznikal návrh herních prvků a jejich cen.      Koncem roku však ateliér Strašné dítě částečně odstoupil od      zakázky. Ateliér realizuje pouze prvek Vlna, pro ostatní prvky      jsme museli začít hledat jiného dodavatele. Členská schůze SRPŠ       9.2.2016 odhlasovala firmu pana Petra Štindla, který je z řad      rodičů školy. Jako kompenzace ze strany ateliéru Strašné dítě       za vzniklé těžkosti byl jejich vlastní návrh v hodnotě 15000 Kč       věnován škole, a to včetně práva k jeho použití i úpravám.

Dokončení návrhu se chopil obětavě Ing. Arch. Jiří Hušek, který      je členem "zahradního teamu". Bylo zapotřebí zapracovat      připomínky, vytvořit podrobný plán a rozpočet, a navíc připravit a      dojednat certifikaci.

Hřiště se sestává z více atypických herních prvků rozprostřených      kolem lanové pyramidy, plotu i oblíbeného svahu. Hlavním tématem      je prameniště a rozebíhající se prameny, vše sestavené z různých      statických i pohyblivých prvků ze dřeva a kamene. Snahou je      rozptýlit množství dětí do vetší plochy a rozšířit spektrum      herních aktivit. Zatím nevyjasněný je osud lanové pyramidy, která      by měla být odstraněna; jednání s městskou částí však zatím nebylo      zahájeno. Proto se realizuji části kolem pyramidy.

    K okamžité realizaci firmou Petra Štindla jsou určeny prvky Skluzavka,      Hravý pramen a Kopeček, které podléhají certifikaci (spolu se    zmíněnou Vlnou) coby herní prvky, zbylé dva prvky Lavička    a Prameniště nepodléhají certifikaci, jsou vedeny pouze jako    vybavení hřiště. Navíc se rýsuje možnost zajistit jejich financování    z dalších zdrojů.

Realizace je plánována na jaro 2016. Podařilo se zajistit      dostatečné finance, práce by měla být dokončena nejpozději      24. 4. 2016, kdy se koná benefiční akce a dětské hřiště bude      slavnostně otevřeno.

Dokumenty:

Certifikát

Hřiště -  nákresy

Hřiště - rozpočet

Hřiště - celková situace

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi