Hřiště v přírodním stylu

  • poskytuje prostor pro volnou hru, pro fantazii, umožňuje zdravý kontakt s předvídatelným rizikem

Volná hra vytváří lidskou inteligenci. Schopnost volné hry je geneticky uložená, potřebuje ale prostředí pro rozvinutí. Prostor pro volnou hru se z města plíživě vytrácí se zvyšující se intenzitou automobilové dopravy a zastavováním míst s volnou přírodou. Proto je potřeba ho cíleně vytvářet.

Možná některé rodiče děsí představa dítěte, které není poznat přes vrstvu špíny. Na druhou stranu rodič, který potřebuje chodit do práce, zanechá své dítě v družině raději, bude-li vědět, že je zcela šťastné a ani nechce jít domů. Přírodní hřiště neznamená anarchii, podléhá pravidlům.

V Německu úrazové pojišťovny doporučují do ZŠ a MŠ přírodní hřiště, protože se na nich stává méně úrazů. Děti získávají důvěru ve vlastní schopnosti.

Paní vychovatelky nemusí organizovat a dozorovat, stanou se spíše pozorovatelkami. Svou přítomností připomínají stanovená pravidla (kam je možné vstupovat, na zavolání přijít).

  • zprostředkuje dotek přírodních materiálů – dřevo, písek, hlína, bláto

  • děti na přírodním hřišti vnímají všemi smysly, prožívají všechny živly

  • úkryty podporují komunikaci při sociálních hrách

Úkryt lze pojmout velmi různorodě - např. chýše z přírodních materiálů, možno i rostoucí z vrbových prutů.

Jednoduché úkryty jsou finančně nenáročné a jako herní prvek velmi vděčné.

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi