Geoprvek - didaktický prvek georůžice

 

Didaktická pomůcka „georůžice“, není herním prvkem pouze vybavením hřiště.

Centrální kruh průměru 3m, vyplněný oblázky nebo mozaikou v betonu tl 10cm, štěrkopískové lože 10cm, zvýrazněný lem obruba valounky, šipka sever, nerez pásovina 1x5cm, délky 1,5m, po obvodu rozmístěné lomové kameny max výšky 60cm dle orientace a vzdálenosti naleziště, vč zohlednění stáří horniny, beton lože, leštěné výbrusy plošek, infotabule v blízkosti plotu s popisem kamenů, mapa naleziště, mikrosnímky struktury.

Náhled geologické mapy se se znázorněnými lokalitami (dle výskytu hornin v našem geoparku s ohledem na časové schéma geologických hodin).


20 Ma - bazalt (sloupec s šestibokou odlučnosti)
80 Ma - opuka (pískovec - monolit, který bude naležato)
240 Ma - křemenný pískovec (velmi tenká deska, co půjde do šterku / betonu)
345 Ma (první po směru ručiček) - černý páskovaný blok (zelené pásky)
345 Ma (prostřední) - migmatit 
345 Ma (poslední po směru ručiček) - světlý / tmavý granit
440 Ma - ortocerový vápenec - (se zkamenělinami)
470 Ma - buližník (první kámen v zahradě)
520 Ma - slepenec 
570 Ma - bazalt (velký blok, polštářová láva)

Prvek je realizován ve spolupráci s geologem.

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi