Co by mohla přírodní učebna obsahovat?

Na tomto místě uvedeme řadu možností co vše lze v přírodní zahradě vymyslet, je jen na nás, co zahrada nakonec bude obsahovat. Pro učitele jsou k dispozici již existují pracovní listy k výuce v přírodní zahradě.

 • Lavičky pro celou třídu dětí, popř. stolky a tabule
 • Nářaďovna k uložení nářadí a pomůcek
 • Hliniště nebo velké pískoviště, které bude zároveň sloužit i družině, se používá k modelaci krajiny, simulaci eroze…
 • Oddělení pro pěstování stromů
 • Pěstování keřů vegetativním způsobem
 • Ovocný sad
 • Ukázky kulturních rostlin

 • Jednoleté, dvouleté a vytrvalé rostlin, jednoděložné a dvouděložné, jednodomé a dvoudomé, různá květenství
 • Malé plošky hospodářských rostlin - obilovin, luštěnin, olejnin a přadných rostlin
 • Ohniště jakožto místo společných zážitků třídních kolektivů
 • Ukázky biotopů
 • Květiny

 • Přístřešek
 • Oddělení léčivých rostlin
 • Kompost
 • Voda
 • Pařeniště
 • Ukázky budek a krmítek
 • Výřez kmene stromu pro srovnání historie lidí se životem stromů
 • Vytyčené délkové a plošné míry
 • Obnažený půdní profil
 • Geologická stezka
 • Meteorologická zařízení
 • Ukazatele světových stran
 • Hmatová stezka
 • Jednoduchá houpačka (dvouramenná páka pro výuku fyziky)
 • Divočina se starým dřevem a kamením
 • Dostatečně velký trávník
 • Louka
 • Včelí úl
 • Záhony k práci
 • Výuku cizího jazyka mohou ozvláštnit cizojazyčné popisky nářadí.

Krok ze školy do přírody

Partner

Logo-praha

Projekt vzniká za přispění Magistrátu hl. m. Prahy

Sdílejte s námi